Nie wszystkie komitety wyborcze muszą samodzielnie rozliczyć podatek dochodowy – wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Jarosława Nenemana na zapytanie poselskie.

Wiceminister wyjaśnił, że taki obowiązek mają organizacje założone przez wyborców, stowarzyszenia i innego rodzaju ruchy społeczne. Nie dotyczy on natomiast komitetów założonych przez partie polityczne. Ich dochody rozliczą tworzące je partie we wspólnej deklaracji CIT-8.
Poseł, który zadał pytanie w tej sprawie, uważał, że komitety wyborcze w ogóle nie powinny być uznawane za podatników CIT. Na poparcie swojego stanowiska przywołał publikację Biura Analiz Sejmowych (nr 3(27) 2011).
Wiceminister przypomniał jednak, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o CIT daninę od dochodu rozliczają jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Nie są one wprawdzie zdefiniowane przez ustawodawcę, ale mówi o nich doktryna prawa. Neneman przywołał także uchwałę Sądu Najwyższego z 26 stycznia 1996 r. (sygn. akt III CZP 11/95), z której wynika, że opodatkowana jednostka organizacyjna musi posiadać przynajmniej zorganizowaną i odrębną od innych podmiotów strukturę oraz odpowiadać za zobowiązania majątkowe. Takie cechy posiadają komitety tworzone przez inne podmioty niż partie polityczne – podkreślił wiceminister. Muszą więc one samodzielnie rozliczyć CIT.
Natomiast dochody komitetów założonych przez partie polityczne rozliczą tworzące je partie. Inaczej w tej sprawie wypowiedział się dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 9 lutego 2012 r., nr IPPB5/423-1147/11-3/AM. Uznał komitet partii politycznej za odrębną jednostkę i dlatego stwierdził, że deklaracje podatkowe składa odrębnie partia polityczna i odrębnie komitet wyborczy.
Odpowiedź wiceministra finansów Jarosława Nenemana z 17 sierpnia 2015 r. na zapytanie poselskie nr 8465