Chodziło o podatnika, który zamierzał prowadzić działalność gospodarczą polegającą na handlu kryptowalutami (bitcoin, litecoin itp.). Miał je kupować i sprzedawać na internetowej giełdzie, która kojarzy obie strony transakcji, ale zachowuje anonimowość ich danych. W związku z tym nie są zawierane żadne umowy sprzedaży. Transakcje są realizowane ze środków przechowywanych na koncie użytkownika założonym przez giełdę (zwanym portfelem).
Reklama
Podatnik uważał, że skoro giełda działa na takich właśnie zasadach, to on sam nie będzie musiał dodatkowo dokumentować transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, na której wybór chciał się zdecydować. Przychodem będą po prostu kwoty wypłacone przez niego z giełdowego portfela na własne konto bankowe, a kosztem podatkowym – kwoty wpłacone do tego portfela.

Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził jednak, że przychód ze sprzedaży walut to co innego niż kwoty, które podatnik będzie wypłacał z giełdowego portfela na własne konto w banku. Podobnie jest z kosztami – nie są nimi wpłaty do portfela, tylko kwoty wydatkowane na zakup kryptowalut.
Zdaniem organu wszystkie transakcje zakupu i sprzedaży kryptowalut powinny być udokumentowane dowodami księgowymi spełniającymi wymogi rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037). Wynika z niego, że podstawą zapisów są przede wszystkim faktury i rachunki, a oprócz nich inne dowody księgowe wymienione w rozporządzeniu i stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, jeśli zawierają co najmniej:
● wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
● datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
● przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
● podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.
Dlatego dowód, który potwierdza tylko wpłatę pieniędzy z własnego konta bankowego do giełdowego portfela i wypłatę z portfela na konto bankowe, nie odpowiada wymogom rozporządzenia i nie może być podstawą zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – stwierdził dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 29 lipca 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-107/15/AB.