Coraz częściej wirtualna waluta jest wykorzystywana do wprowadzania do obrotu środków pochodzących z przestępstw – wynika z raportu generalnego inspektora informacji finansowej.
W ubiegłym roku do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF) trafiło o 30 proc. (tj. 3265) zawiadomień opisowych więcej niż rok wcześniej. To doniesienia o transakcjach (od kilku do nawet kilkuset) powiązanych z sobą m.in. poprzez strony lub czas ich przeprowadzenia. Mogą one być związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Przekazywały je głównie banki. Zmniejszyła się natomiast (z 31,4 tys. do 27 tys.) liczba zgłoszeń o pojedynczych transakcjach.
Takie dane zostały zamieszczone w opublikowanym na stronie www.mf.gov.pl sprawozdaniu GIIF z realizacji jego zadań w 2013 r.