To kolejny wyrok, w którym sąd – wbrew stanowisku organów podatkowych – stanął po stronie wdów i wdowców. Orzekł, że fiskus nie może żądać od nich PIT tylko z tego względu, że po śmierci małżonka stają się właścicielami całej nieruchomości nabytej uprzednio do majątku wspólnego.
Chodziło o kobietę, która w 1995 r. wraz z mężem kupiła działkę budowlaną. W 2003 r. wybudowali wspólny dom. W 2013 r. mąż zmarł, a żona i córka odziedziczyły po nim – w równych częściach – udziały w nieruchomości.