Bank nie powinien odprowadzać zaliczek na PIT od zasiłku na dzieci wypłacanego przez brytyjski Urzędu Świadczeń Rodzinnych – potwierdził katowicki organ.
Z pytaniem wystąpiła kobieta, której mąż pracował Szkocji i tam był ubezpieczony. Po jego śmierci podatniczce przysługiwał zasiłek na dzieci do czasu, aż nie przestaną się one uczyć. Zasiłek został przyznany na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych. Kobieta uważała, że polski bank jako płatnik niesłusznie pobiera zaliczkę na PIT od zasiłku.
Z podatniczką zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wyjaśnił, że zgodnie z postanowieniami umowy z Wielką Brytanią i Irlandią Północną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zasiłek wdowi z Anglii wypłacony kobiecie mieszkającej w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w naszym kraju. – Zarazem jednak, jako świadczenie otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, jest on zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT – wyjaśnił organ.
Przypomniał, że bank jako płatnik jest zobowiązany do poboru zaliczek, jeżeli wypłaca emerytury i renty z zagranicy (art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT). Jest to więc kwota świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym emerytur kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych (art. 12 ust. 7 ustawy o PIT).
Dyrektor katowickiej izby potwierdził, że zasiłek przyznany na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych nie jest rentą zagraniczną, a więc jest zwolniony z PIT.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 25 maja 2016 r. nr IBPB-2-2/4511-283/16/JG