Szacunkowy dochód do opodatkowania w działach specjalnych produkcji rolnej będzie w 2016 r. mniejszy niż w tym roku o 5,6 proc. – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
To efekt spadku cen towarów rolnych w 2014 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.
Zasadniczo rolnicy nie płacą podatku dochodowego. Opodatkowana PIT jest jedynie produkcja w ramach działów specjalnych, tj. poza gospodarstwami rolnymi (które muszą mieć co najmniej 1 ha powierzchni użytków rolnych). Chodzi np. o uprawy roślin ozdobnych lub hodowlę zwierząt futerkowych. W takich wypadkach podatek jest określany na podstawie norm szacunkowych rocznego dochodu.
Przykładowo w 2016 r. szacunkowy dochód z 1 mkw. uprawy roślin ozdobnych (np. kwiatów) w szklarniach ogrzewanych o powierzchni powyżej 25 mkw. został ustalony na 11,72 zł, czyli będzie niższy o 74 gr. W przypadku uprawy pozostałych roślin (np. pomidorów) wyniesie 4,36 zł (tj. o 27 gr mniej).
W odniesieniu do uprawy grzybów i grzybni norma spadnie w 2016 r. z 5,23 zł do 5,03 zł. Z kolei dla hodowli koni poza gospodarstwami rolnymi wyniesie 402,24 zł, czyli o 25,22 zł mniej niż w tym roku.
Według resortu finansów ta forma rozliczeń dotyczy 32 tys. rolników. Ministerstwo spodziewa się, że w związku ze spadkiem norm szacunkowych wpływy z PIT od działów specjalnych spadną w 2016 r. o 3 mln zł.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – w konsultacjach