Zatem przychody uzyskane ze sprzedaży wędlin stanowią podlegające opodatkowaniu źródło przychodu. Rolnik będzie więc musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych.
Podatnik posiada status rolnika ryczałtowego. Ma gospodarstwo, w którym hoduje trzodę chlewną. Zwrócił się z prośbą o pozwolenie na niewielką produkcję wędlin do powiatowego inspektoratu weterynarii i otrzymał decyzję pozytywną. Zamierza raz na miesiąc wyprodukować do 50 kg wędlin z własnej hodowli. Podatnik uważa, że nie musi rozliczać podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu uzyskanego ze sprzedaży wyprodukowanej wędliny.
Niestety nie jest to poprawne stanowisko. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przypomniał, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wolne od PIT są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.
W przypadku naszego podatnika nie można stosować tego zwolnienia. Sprzedaż przetworzonych produktów zwierzęcych pochodzących z własnej hodowli trzody należy uznać za działalność gospodarczą. Zatem przychody z takiej działalności należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Zatem przychody uzyskane ze sprzedaży wędlin stanowią podlegające opodatkowaniu źródło przychodu. Rolnik będzie więc musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 lutego 2012 r. (nr IPTPB1/415-279/11-6/KSU).