Alkohole z własnych jabłek to produkty opodatkowane akcyzą, a więc nie korzystają z takich preferencji, jak np. swojska kiełbasa – stwierdził wiceminister finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie
Reklama
Poseł Mirosław Maliszewski odniósł się w piśmie do ułatwień dla rolników, które wprowadziła ustawa nowelizująca przepisy o PIT (Dz.U. z 2015 r. poz. 699).
Po zmianach wynika z nich, że od 2016 r. przychody ze sprzedaży np. chleba czy sera wytworzonego we własnym gospodarstwie rolnym można opodatkować zryczałtowanym PIT, którego stawka wynosi 2 proc.

Reklama
Aby korzystać z preferencji, trzeba jednak spełnić wiele warunków, np. transakcje muszą być dokonane na targowiskach bądź tam, gdzie dany produkt wytworzono.
Zdaniem posła ułatwienia powinny objąć także sprzedaż wytworzonych we własnym zakresie alkoholi, takich jak cydr i perry. Interesowało go także, czy takie transakcje są wolne od VAT oraz od obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej.
Wiceminister Jarosław Neneman wyjaśnił jednak, że w odniesieniu do takich produktów nie ma mowy o żadnym z tych ułatwień. Z art. 1 ustawy nowelizującej jasno wynika, że nowe preferencje nie obejmują m.in. produktów opodatkowanych akcyzą, zaś przychody z ich sprzedaży pochodzą z działalności gospodarczej. Nie można też płacić od nich daniny, o której mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, co wynika wprost z art. 8 ust. 1 pkt 4 tej ustawy (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).
Jarosław Neneman wyjaśnił też, że sprzedaż alkoholu wyklucza korzystanie ze zwolnień w podatku od towarów i usług (także tych dotyczących kas fiskalnych).
Wynika to odpowiednio z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy o VAT oraz par. 4 pkt 1 lit. n rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Rolnik, który zdecyduje się na sprzedaż takich alkoholi, zapłaci jednak niższą akcyzę niż obowiązująca w odniesieniu do innych napojów fermentowanych – przypomniał wiceminister.
Wyniesie ona tylko 97 zł od hektolitra gotowego wyrobu, a nie 158 zł jak np. w przypadku sprzedaży miodu pitnego. Cydru i perry tak jak piwa bądź wina nie trzeba też produkować w składach podatkowych, o ile są wytwarzane domowym sposobem i nie są przeznaczone do sprzedaży – przypomniał Jarosław Neneman.
Wynika to z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.). W takim przypadku są one też wolne od daniny zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 8 lutego 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 195 ze zm.).
Odpowiedź wiceministra finansów Jarosława Nenemana na zapytanie poselskie nr 8363 z 23 lipca 2015 r.
Rolnik, który zdecyduje się na sprzedaż takich alkoholi, zapłaci jednak niższą akcyzę niż obowiązująca w odniesieniu do innych napojów fermentowanych