Chodziło o firmę wykonującą nagrobki. Aby wjechać na cmentarz, musi ona uiścić opłatę. W zamian kościelny zarządca nekropolii przekazuje jej potwierdzenie zapłaty. Nie chce jednak wystawić rachunku ani faktury. Przedsiębiorca zapytał więc dyrektora łódzkiej izby, czy mimo to może zaliczyć opłatę wjazdową do kosztów podatkowych. Zwrócił uwagę, że wydatek ma na celu uzyskanie przychodów, powinien więc podlegać odliczeniu. Przypomniał też, że zgodnie z par. 12 pkt 3 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037) podstawą zapisu w niej jest dowód księgowy potwierdzający dokonanie transakcji, jej datę i przedmiot oraz wyliczający, jakie strony w niej uczestniczyły.

Dokument wystawiany przez kościelnego zarządcę cmentarza spełnia wszystkie te warunki. Na tej podstawie dyrektor izby skarbowej przyznał rację przedsiębiorcy i uznał, że koszty związane z wjazdem na teren cmentarza, udokumentowane potwierdzeniem zapłaty, mogą być uwzględnione w rozliczeniach podatkowych.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 lipca 2015 r. nr IPTPB1/4511-182/15-4/AG