Sprawa dotyczyła małżonków, którzy postanowili zarobić na wynajmie należących do nich mieszkań. Mieli cztery lokale, ale zamierzali kupić kolejne. Brali pod uwagę zarówno najem długoterminowy, jak i krótkoterminowy (np. dobowy). W najmie krótkoterminowym miała im pomagać wyspecjalizowana firma, bo sami byli zatrudnieni na etacie i nie mieli czasu szukać klientów.

Małżonkowie uważali, że ich przychody z najmu mogą być opodatkowane 8,5-proc. ryczałtem. Złożyli nawet stosowne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.
Argumentowali, że w świetle ustawy o PIT najem jest odrębnym źródłem przychodów od przychodów z działalności gospodarczej. Podatnik musi go rozliczać w ramach działalności tylko wtedy, gdy zarejestrował firmę zajmującą się wynajmem lub gdy przedmiotem najmu są nieruchomości stanowiące majątek przedsiębiorstwa. Jeśli jednak właściciel lokalu nie prowadzi działalności, bo pracuje na etacie, a mieszkanie należy do jego majątku prywatnego, to nie ma przeszkód, by wybrał ryczałt – przekonywali podatnicy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uważa inaczej. Jego zdaniem o tym, czy najem jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy poza nią, decyduje spełnienie przesłanek określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, a nie punkt widzenia podatnika. Przypomniał, że w świetle tego przepisu działalnością gospodarczą jest każda działalność zarobkowa prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lipca 2015 r., nr IBPB-2-2/4511-41/15/JG