Podatnik prowadzący działalność musi doliczyć pracownikowi kwotę przychodu z tytułu wykorzystywania auta do celów prywatnych. Sam może zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu do kosztów podatkowych, o ile mają one związek z przychodem. Może też odliczyć połowę VAT od takich wydatków.
Czy pracownik korzystający z auta osiąga przychód
Pan Józef prowadzi działalność gospodarczą. Zatrudnił ostatnio pracownika, który korzysta z samochodu służbowego. Jest to trzyletni benzyniak o pojemności 1,8 litra. Czy w związku z udostępnieniem samochodu pracownikowi, również do celów prywatnych, powinien naliczyć podatek?
TAK
Podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczy nie tylko dochodów, które uzyskują podatnicy np. z pracy, z działalności gospodarczej, najmu mieszkania itd., ale również z tzw. nieodpłatnych świadczeń. Mogą to być np. świadczenia, które pracownik otrzymuje od pracodawcy. Nie zawsze są to pieniądze. Chodzi o świadczenia, które mają określoną wartość rynkową. Przykładem takiego świadczenia jest abonament medyczny, albo jak w przypadku pana Józefa, możliwość nieodpłatnego korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, np. do jazdy na zakupy lub na wakacje. W praktyce ustawa o PIT nakazuje wyceniać tego rodzaju świadczenia, co może być problematyczne. Dlatego od początku 2015 r. w przypadku samochodów obowiązują szczególne zasady rozliczania podatku. Ustawodawca nie każe podatnikom wyceniać wartości rynkowej użyczenia samochodu, jak było do końca 2014 r., ale przyjął pewne zryczałtowane kwoty, w zależności od pojemności silnika pojazdu. I tak, jeśli pracownik korzysta do własnych celów z auta o pojemności silnika do 1600 cm3, należy przyjąć, że uzyskuje miesięczny przychód z tego tytułu w wysokości 250 zł. Jeśli może jeździć samochodem większym, o pojemności silnika powyżej 1600 cm3, to uzyska miesięczny przychód w wysokości 400 zł. Od powyższych kwot będzie musiał zapłacić podatek dochodowy.
Podstawa prawna
Art. 12 ust. 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy sam będę musiał zapłacić podatek
Pracodawca udostępnia mi samochód służbowy do celów prywatnych. Jeżdżę nim w pracy i po godzinach. W związku z tym pracodawca dolicza mi przychód do pensji. Czy mam od tego zapłacić podatek – pyta pan Janusz.
NIE
Podatek dochodowy rozlicza de facto pracownik w zeznaniu rocznym PIT. Ma na to czas do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym uzyskał dochód. Jeśli więc dochody dotyczą 2015 r., to podatek trzeba będzie rozliczyć do 30 kwietnia 2016 r. Natomiast w ciągu roku, co miesiąc, pracodawca ma obowiązek pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy pracownika. Zaliczka powinna dotyczyć nie tylko przychodu np. z umowy o pracę, ale też nieodpłatnych świadczeń, takich jak np. możliwość używania auta do celów prywatnych. Pracodawca musi więc dodać do przychodu z umowy o pracę zryczałtowaną kwotę przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Od sumy przychodów musi odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy.
Jeśli po zakończeniu roku okaże się, że kwoty zaliczek pokrywają się z wyliczonym przez pracownika podatkiem wykazanym w zeznaniu rocznym PIT, to pracownik nie będzie musiał dopłacać podatku. Jeśli kwota wpłaconych przez pracodawcę zaliczek będzie niższa niż należny podatek – będzie musiał wykazać w zeznaniu niedopłatę i wpłacić ją na konto urzędu skarbowego, również do 30 kwietnia 2016 r. Z kolei, jeśli pracodawca pobierze zbyt wysoką kwotę, pracownik wykaże w zeznaniu kwotę nadpłaty, którą urząd mu zwróci.
Zatem to pracodawca pana Janusza musi pobrać zaliczki na podatek, a dopiero gdy okaże się, że pobrał ich za mało, pan Janusz będzie musiał dopłacić fiskusowi różnicę.
Podstawa prawna
Art. 12 ust. 2a, art. 31 i 32, art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy powinnam ustalać przychód za każdy dzień
Pani Zofia udostępniła swojemu pracownikowi samochód. Nie chce się narażać na kontrolę fiskusa, więc postanowiła doliczać mu przychód z tytułu wykorzystywania auta do celów prywatnych. Problem w tym, że udostępniła samochód nie od początku miesiąca, tylko od 15 lipca. Czy mam ustalić połowę kwoty przychodu – pyta.
TAK
Do sytuacji, w której znalazła się pani Zofia, odnosi się wprost art. 12 ust. 2b ustawy o PIT. Wynika z niego, że w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia dla pracownika trzeba ustalić za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 zryczałtowanych kwot (250 zł dla pojazdów z silnikami do 1,6 litra i 400 zł dla aut z silnikami większymi). Pani Zofia musi zatem doliczyć do przychodu pracownika ryczałt za każdy dzień użytkowania auta. Skoro użytkuje on pojazd od połowy miesiąca, należy przyjąć, że będzie to połowa od 250 zł lub 400 zł, w zależności od tego, z jakiego samochodu korzysta. Jeśli jest to pojazd z silnikiem do 1,6 litra, to ryczałt wyniesie 125 zł, jeśli ma większy silnik – należy do przychodu doliczyć 200 zł. W kolejnym miesiącu trzeba będzie doliczyć pełne kwoty ryczałtu.
Podstawa prawna
Art. 12 ust. 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy trzeba będzie zapłacić dwa razy
Pani Wiesława korzysta z samochodu firmowego w weekendy i święta. Płaci firmie za to 50 zł miesięcznie. Czy pracodawca powinien jej doliczyć dodatkowo zryczałtowaną kwotę przychodu z tytułu wykorzystywania auta do celów prywatnych?
NIE
Ustawodawca przewidział taką sytuację, w jakiej znalazła się pani Wiesława, i przygotował specjalne rozwiązanie. Jak wynika z art. 12 ust. 2c ustawy o PIT, przychodem pracownika będzie różnica między kwotą zryczałtowaną, którą określa ustawa (250 lub 400 zł), a kwotą którą płaci on pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca pani Wiesławy powinien doliczać jej do przychodu 200 zł lub 350 zł miesięcznie. Kwoty 250 lub 400 zł pomniejszamy o 50 zł, które podatniczka płaci pracodawcy.
Podstawa prawna
Art. 12 ust. 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy wysokość podatku zależy od skali
Pani Helena korzysta ze służbowego auta o pojemności 1,2 litra. Pracodawca dolicza jej więc zryczałtowaną kwotę przychodu do kwoty ze stosunku pracy. – Ile podatku będę musiała zapłacić, czy zależy to od tego, czy opodatkowuję dochody 18, czy 32 proc. stawką PIT?
TAK
W przypadku samochodów takich jak auto pani Heleny, od przychodu w wysokości 250 zł miesięcznie podatek wyniesie 45 zł, jeśli rozlicza ona dochody w pierwszym progu podatkowym, lub 80 zł, jeśli wpada w drugi próg. W praktyce część dochodów jest opodatkowana niższą stawką, a dopiero po przekroczeniu progu 85 528 zł nadwyżka dochodów ponad ten próg jest opodatkowana stawką 32 proc.
Podstawa prawna
Art. 27 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy odliczę 50 proc. VAT od paliwa
Pan Michał udostępnia pracownikowi służbowe auto. Pracownik dojeżdża nim do i z pracy oraz wykorzystuje go do własnych celów. Czy z faktur dotyczących zakupu paliwa do tego samochodu można odliczyć połowę VAT?
TAK
Od 1 lipca tego roku podatnicy VAT wykorzystujący samochody osobowe do tzw. celów mieszanych, czyli do działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych, mogą odliczać 50 proc. VAT od paliwa do tych pojazdów. Dotyczy to również sytuacji, gdy to pracownik jeździ samochodem. Ustawodawca przyjął, że nie trzeba już liczyć, w jakim stopniu pracownik wykorzystuje auto do celów służbowych, a w jakim do własnych. Przyjmuje się, że w połowie wykorzystuje je do celów prywatnych. Wystarczy więc, że pracownik pana Michała kupuje paliwo i choć w minimalnym stopniu zużyje je do jazd służbowych, a pan Michał będzie mógł odliczyć połowę podatku VAT wykazanego na fakturze zakupu paliwa.
Podstawa prawna
Art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy kupując wycieraczki do auta, odliczę VAT
Pan Bogdan zgodził się, aby pracownik korzystał z samochodu służbowego do własnych celów, poza godzinami pracy. Niestety już pierwszego dnia pracownik urwał wycieraczkę w aucie. Czy od zakupu nowych wycieraczek będę mógł odliczyć VAT – pyta pan Bogdan.
TAK
Obecne przepisy ustawy o VAT pozwalają odliczać od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi 50 proc. podatku wynikającego z faktury. Dotyczy to w praktyce wszystkich wydatków eksploatacyjnych, w tym np. wycieraczek, które urwał pracownik. Jak wynika bowiem z art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. Pan Bogdan będzie więc mógł odliczyć połowę VAT z faktury za wycieraczki do służbowego auta używanego przez pracownika.
Podstawa prawna
Art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy będę mógł zaliczyć zakup paliwa do kosztów
Kupiłem samochód do firmy. Wprowadziłem go do środków trwałych, ale jeżdżę nim także prywatnie. Odliczam już 50 proc. VAT od paliwa do auta (od 1 lipca). Czy wydatki na paliwo mogę też zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym – pyta pan Łukasz.
TAK
W przypadku kosztów uzyskania przychodów zasada jest prosta – kosztem może być każdy wydatek, który ma związek z przychodami podatnika, a także z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów oraz wydatek ten nie został wymieniony w art. 23 ustawy o PIT. Wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych mogą być więc kosztem podatkowym. Warunkiem jest to, aby miały związek z przychodami. Jeśli podatnik zapłaci za parkowanie auta podczas wakacji, to nie będzie mógł zaliczyć tego wydatku do kosztów podatkowych. Podobnie będzie z paliwem do auta. Jeśli jednak paliwo kupi do jazd służbowych, wydatek zaliczy do kosztów. Potwierdził to np. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 30 kwietnia 2014 r. (nr ITPB1/415-69/14/MW).
Podstawa prawna
Art. 22–23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).