Jeżeli prawo do rozporządzenia towarem jest przenoszone na nabywcę z chwilą wydania firmie kurierskiej, to w tym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT – potwierdził dyrektor łódzkiej izby.
Z pytaniem wystąpił podatnik, który w ramach prowadzonej sprzedaży korzysta z pośrednictwa firm spedycyjnych i poczty. Wyjaśnił, że w momencie odbioru towaru przez firmę spedycyjną przechodzi na nią ryzyko przypadkowej utraty rzeczy, natomiast on sam jest stroną w ewentualnym postępowaniu odszkodowawczym. Kupujący może też odebrać towar bezpośrednio z magazynu. Umowa sprzedaży nie zawiera żadnych klauzul precyzujących moment dostawy. Podatnik uważał, że w takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu przekazania towaru wraz z fakturą kurierowi lub poczcie.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi to potwierdził. Wyjaśnił, że co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru (19a ust. 1 ustawy o VAT). Z tym momentem bowiem przechodzą na odbiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Jeśli więc sprzedawca wystawi fakturę i jednocześnie przekaże towar przewoźnikowi, a przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzenia nim jak właściciel następuje – jak sam wskazał – z chwilą wydania towaru firmie kurierskiej, to w tym momencie dojdzie do dostawy towarów – stwierdził organ.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 3 lipca 2015 r., nr IPTPP3/4512-76/15-5/OS