Podatek od nieruchomości oraz inne podatki i opłaty lokalne dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Przez tych drugich często traktowane są jako niezbędne obciążenia prowadzonej działalności i płacone niejako automatycznie. Niekiedy warto się jednak zastanowić chwilę nad kwalifikacją wykorzystywanej do działalności nieruchomości, gdyż prawidłowe jej określenie może się przyczynić do znacznego nawet obniżenia podatku.
Małgorzata Dankowska partner, doradca podatkowy / Dziennik Gazeta Prawna
Ostatnio na rynku nieruchomości komercyjnych trend ten uległ zmianie. Najemcy wymusili bowiem na zarządcach i właścicielach nieruchomości wnikliwą analizę podatkowej pozycji kosztów dodatkowych refakturowanych obok czynszu najmu. Ze względu na charakter podatku od nieruchomości jako lokalnego oraz brak scentralizowanej bazy interpretacji podatkowych wydawanych w zakresie omawianej ustawy dostęp do wiedzy na temat niuansów jej przepisów jest ograniczony. Właśnie to m.in. zmotywowało nas do przybliżenia jednej z, wydawałoby się, najprostszych ustaw podatkowych.
W poniższym opracowaniu zwracamy uwagę na obszary, które budzą najczęstsze wątpliwości lub też są przedmiotem sporów podatników z gminami, dzieląc się naszym doświadczeniem w tym zakresie. Podkreślamy również aspekty, które niedawno uległy lub wkrótce ulegną zmianom na skutek planowanych lub już uchwalonych i ogłoszonych nowelizacji. Przykładem może być nowa opłata – reklamowa (od umieszczonych tablic lub urządzeń reklamowych), której obowiązek uiszczania zacznie obowiązywać od 11 września 2015 r.
Nasz komentarz zawiera również przykłady praktyczne, w których czytelnicy odnajdą rozwiązania występujących na co dzień problemów. Co więcej, w przypadku przepisów, których interpretacja rodzi szczególne wątpliwości, przytoczyliśmy sygnatury istotnych naszym zdaniem wyroków potwierdzających różne punkty widzenia oraz główne ich tezy. Co istotne, zamieściliśmy również odwołania do innych aktów prawnych, w tym rozporządzeń, które determinują prawidłowe określenie wysokości poszczególnych podatków i opłat.
W opracowaniu można znaleźć m.in. odpowiedzi na liczne pytania. Kiedy składać deklarację na podatek? W jaki sposób obniżyć opodatkowanie obiektów uzdrowiskowych i leczniczych? Czy każdy grunt rolny podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości? Co to jest budynek gospodarczy? Od którego momentu nabyty samochód ciężarowy podlega opodatkowaniu? Doradzamy także, kiedy trzeba uiszczać opłatę miejscową, czy każda działalność targowiskowa podlega opłacie i kto musi zapłacić podatek od psów. Wyjaśniamy, jak nowelizacja prawa budowlanego wpłynęła na opodatkowanie altan działkowych.
Oprócz opisu ogólnych zasad opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi opracowanie zawiera również odniesienia do specyficznych problemów i konstrukcji prawnych typowych dla pewnych branż. Przykładem może być sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości w przypadku wydzielenia lokali lub też możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku dla najemców świadczących usługi z zakresu świadczeń zdrowotnych. Dlatego opracowanie będzie atrakcyjne również dla praktyków prawa podatkowego i personelu finansowo-księgowego.
Zespół TPA Horwath

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych