Ostatnio na rynku nieruchomości komercyjnych trend ten uległ zmianie. Najemcy wymusili bowiem na zarządcach i właścicielach nieruchomości wnikliwą analizę podatkowej pozycji kosztów dodatkowych refakturowanych obok czynszu najmu. Ze względu na charakter podatku od nieruchomości jako lokalnego oraz brak scentralizowanej bazy interpretacji podatkowych wydawanych w zakresie omawianej ustawy dostęp do wiedzy na temat niuansów jej przepisów jest ograniczony. Właśnie to m.in. zmotywowało nas do przybliżenia jednej z, wydawałoby się, najprostszych ustaw podatkowych.

W poniższym opracowaniu zwracamy uwagę na obszary, które budzą najczęstsze wątpliwości lub też są przedmiotem sporów podatników z gminami, dzieląc się naszym doświadczeniem w tym zakresie. Podkreślamy również aspekty, które niedawno uległy lub wkrótce ulegną zmianom na skutek planowanych lub już uchwalonych i ogłoszonych nowelizacji. Przykładem może być nowa opłata – reklamowa (od umieszczonych tablic lub urządzeń reklamowych), której obowiązek uiszczania zacznie obowiązywać od 11 września 2015 r.

Nasz komentarz zawiera również przykłady praktyczne, w których czytelnicy odnajdą rozwiązania występujących na co dzień problemów. Co więcej, w przypadku przepisów, których interpretacja rodzi szczególne wątpliwości, przytoczyliśmy sygnatury istotnych naszym zdaniem wyroków potwierdzających różne punkty widzenia oraz główne ich tezy. Co istotne, zamieściliśmy również odwołania do innych aktów prawnych, w tym rozporządzeń, które determinują prawidłowe określenie wysokości poszczególnych podatków i opłat.

Małgorzata Dankowska</span> partner, doradca podatkowy

Małgorzata Dankowska partner, doradca podatkowy

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

W opracowaniu można znaleźć m.in. odpowiedzi na liczne pytania. Kiedy składać deklarację na podatek? W jaki sposób obniżyć opodatkowanie obiektów uzdrowiskowych i leczniczych? Czy każdy grunt rolny podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości? Co to jest budynek gospodarczy? Od którego momentu nabyty samochód ciężarowy podlega opodatkowaniu? Doradzamy także, kiedy trzeba uiszczać opłatę miejscową, czy każda działalność targowiskowa podlega opłacie i kto musi zapłacić podatek od psów. Wyjaśniamy, jak nowelizacja prawa budowlanego wpłynęła na opodatkowanie altan działkowych.

Oprócz opisu ogólnych zasad opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi opracowanie zawiera również odniesienia do specyficznych problemów i konstrukcji prawnych typowych dla pewnych branż. Przykładem może być sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości w przypadku wydzielenia lokali lub też możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku dla najemców świadczących usługi z zakresu świadczeń zdrowotnych. Dlatego opracowanie będzie atrakcyjne również dla praktyków prawa podatkowego i personelu finansowo-księgowego.

Zespół TPA Horwath

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych