Przeznaczenie auta do demontażu nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego – wyjaśnił dyrektor łódzkiej izby. Z pytaniem wystąpił właściciel stacji demontażu pojazdów.
Dotychczas przyjmował do rozbiórki głównie samochody osobowe zarejestrowane na terenie kraju. Teraz jednak chciał je sprowadzać z Unii Europejskiej z przeznaczeniem do złomowania.
Uważał, że nie będzie musiał z tego powodu płacić akcyzy, bo art. 100 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 18) wyłącza z definicji samochodów osobowych pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wyjaśnił, że wyłączenie odnosi się tylko do pojazdów, które w ogóle nie wymagają rejestracji (zgodnie z przepisami o ruchu drogowym), a nie dopiero na skutek wycofania ich z eksploatacji. Poza tym właściciel pojazdu sprowadzonego z UE ma zasadniczo obowiązek zarejestrować go w Polsce w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia, zgodnie z art. 71 ust. 7 prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) – stwierdził organ.
Zwrócił też uwagę, że czym innym jest przywóz samochodów osobowych, a czym innym przywóz towarów, które takimi samochodami nie są w rozumieniu prawa o ruchu drogowym z uwagi np. na stan techniczny. Ten drugi przypadek jest uregulowany w całkiem innych przepisach – w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 140), zgodnie z którą pojazd wycofany stanowi odpad.
Dyrektor łódzkiej izby nie miał więc wątpliwości, że podatnik będzie musiał zapłacić akcyzę z tytułu sprowadzenia z UE (nabycia wewnątrzwspólnotowego) samochodów osobowych niezarejestrowanych w Polsce.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 2 lipca 2015 r., nr IPTPP2/4513-5/15-2/KK