Zbycie samochodu osobowego to zaprzestanie wykorzystywania go w działalności gospodarczej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Chodziło o pojazd przeznaczony wyłącznie do działalności gospodarczej. Chcąc odliczyć cały VAT od ceny zakupu i wydatków eksploatacyjnych, podatnik musiał złożyć informację VAT-26 i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (zgodnie z art. 86a ust. 4 i ust. 12 ustawy o VAT).
Reklama

Reklama
Jego wątpliwość dotyczyła ewentualnej sprzedaży auta – czy w tym wypadku należy złożyć aktualizację informacji VAT-26. Obowiązek taki nakłada art. 86a ust. 14 ustawy w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania samochodu. Podatnik uważał jednak, że na skutek sprzedaży nie dojdzie do takiej zmiany, tylko do całkowitego wyłączenia go z działalności.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie podzielił zdania podatnika (nr IBPP2/443-1078/14/IK). Stwierdził, że w świetle art. 86a ust. 14 ustawy przez zmianę wykorzystania auta należy rozumieć także zaprzestanie wykorzystywania go w prowadzonej działalności gospodarczej. Od dnia sprzedaży pojazd nie jest już wykorzystywany w tym celu. Skoro więc druk VAT-26 stanowi informację o samochodzie wykorzystywanym w prowadzonej działalności, to w razie sprzedaży należy tę informację zaktualizować.
Podobnie uznał WSA w Krakowie. Orzekł, że przesłanką do aktualizacji druku VAT-26 jest nie tylko wykorzystanie samochodu osobowego w sposób mieszany, a więc do celów służbowych i prywatnych. Zdaniem sądu przy interpretacji art. 86a ust. 14 należy się posiłkować wykładnią literalną i celowościową. Skoro więc podatnik zadeklarował wykorzystanie auta wyłącznie do działalności gospodarczej, to na skutek sprzedaży nastąpi wyłączenie z tej działalności. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Krakowie z 9 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 890/15.