Handlowcy i budowlańcy nie mają przychodu, gdy pracodawca pokrywa im koszty noclegu – potwierdził minister finansów. Dlatego zmienił wcześniejszą, niekorzystną dla zatrudnionych interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (nr IPTPB1/415-741/14-4/MM).
Kilka dni po ministrze takie samo stanowisko zaprezentował dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPB-2-1/4511-8/15/BD). To już kolejna interpretacja korzystna dla pracowników mobilnych. Pierwszą wydał 18 czerwca 2015 r. dyrektor IS w Warszawie (nr IPPB2/4511-353/15-2/MK1). Informowaliśmy o niej w DGP nr 124/2015.
Wszystko wskazuje więc na to, że przesądzone jest już stanowisko, zgodnie z którym pracownik mobilny, któremu pracodawca finansuje nocleg poza siedzibą firmy, nie płaci z tego tytułu PIT.
Jeszcze do niedawna fiskus uważał inaczej, ale zmienił zdanie na skutek wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 października 2014 r. (sygn. akt II FSK 2387/12) i z 19 września 2014 r. (sygn. akt II FSK 2280/12). NSA odwołał się w nich do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń, w których TK orzekł, że PIT można pobierać tylko od świadczenia spełnionego w interesie pracownika, a nie pracodawcy. Dodatkowo powinno ono przynieść zatrudnionemu wymierną oraz zindywidualizowaną korzyść majątkową. Tymczasem – zdaniem NSA – wyjazd pracowników mobilnych poza siedzibę firmy leży w interesie samego pracodawcy i to jemu zależy na tym, aby mieli oni zapewniony nocleg.
Takiego samego zdania był też rzecznik praw obywatelskich w piśmie z 7 maja 2015 r. (nr V.511.981.2014.EG). W odpowiedzi na ten list wiceminister finansów Jarosław Neneman przyznał, że trudno w takiej sytuacji mówić o przychodzie pracowników.
Interpretacja ministra finansów z 25 czerwca 2015 r., nr DD3.8222.2.247.2015.OBQ