Dziś nie ma już takiego ograniczenia, przez co dłużnik nadal musi skorygować podatek naliczony, ale za to wierzyciel może zmniejszyć podatek należny (uchylono ust. 7 w art. 89a ustawy o VAT). Co więcej, może on odzyskać daninę zapłaconą przed nowelizacją, bo art. 5 ustawy zmieniającej pozwala stosować nowe zasady do wierzytelności, które powstały przed 1 lipca 2015 r., jeśli ich nieściągalność została uprawdopodobniona po 31 grudnia 2012 r.

Decydujące znaczenie w tej sprawie ma tylko data wystawienia faktury. Nowe zasady mogą być bowiem stosowane wstecz, pod warunkiem że od wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły jeszcze dwa lata. Tyle czasu ma bowiem wierzyciel na skorzystanie z ulgi na złe długi.