Obudowy górnicze, które chronią wyrobisko przed zawaleniem, są budowlami opodatkowanymi podatkiem od nieruchomości – uznał NSA. Oznacza to większe wpływy dla gmin. Sprawa dotyczyła Kompanii Węglowej, która ma wyrobiska górnicze (wydrążona w ziemi pusta przestrzeń)

Burmistrz miasta uznał, że nie opodatkowała ona wszystkich budowli znajdujących się w tych miejscach. W praktyce spór sprowadzał się do tego, czy obudowy górnicze pełniące funkcję podporową wyrobiska są obiektami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Spółka zwracała uwagę, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 33/09) wyrobiska nie są opodatkowane. Przy czym spółka podkreślała, że obudowa nie jest budowlą, bo nie można jej uznać za konstrukcję oporową. Konstrukcją taką mogą być jedynie obiekty na powierzchni ziemi, a nie pod nią.
Organy podatkowe zgodziły się, że same wyrobiska nie są opodatkowane. Daninę trzeba jednak zapłacić od budowli w nich się znajdujących. Z tym stanowiskiem zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Wskazał, że zgodnie z wyrokiem TK w każdej sprawie podatkowej dotyczącej infrastruktury znajdującej się w wyrobiskach trzeba ustalić, które z obiektów i urządzeń można zakwalifikować jako budowle. Sąd zgodził się też z opinią biegłego, którego powołały organy podatkowe, że odbudowy wyrobisk należy zaliczyć do konstrukcji oporowych wskazanych wprost w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego. Nie zgodził się za to ze spółką, że konstrukcje takie mogą dotyczyć jedynie obiektów naziemnych.
– Ograniczenia takiego nie przewidują ani prawo budowlane, ani ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – stwierdził WSA.
Jego stanowisko podtrzymał NSA. – Wszelkie poglądy WSA co do ustaleń charakteru budowli i charakteru prawnego obudów jako budowli NSA podziela – stwierdził sędzia Stefan Babiarz.
Wyrok oznacza, że spółka będzie musiała ustalić wartość obudów i je opodatkować. – Trwa szacowanie kwoty podatku – oznajmił Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Kompanii Węglowej.
Wyrok dotyczył jedynie KW, ale niewykluczone, że podatek będzie musiała zapłacić też Jastrzębska Spółka Węglowa. – JSW nigdy nie opodatkowywała obudów. Uważamy, że nie istnieją podstawy do uznania obudowy podziemnego wyrobiska górniczego za konstrukcję oporową, a tym samym za budowlę – stwierdziła Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik prasowy JSW.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 27 maja 2015 r., sygn.akt II FSK 759/15.