Od wypłaty za granicę dochodów ze wspólnego przedsięwzięcia nie trzeba potrącać podatku u źródła – orzekł WSA we Wrocławiu.

Wyjaśnił, że wbrew temu, co twierdzi fiskus, nie są to odsetki od pożyczki.
Chodziło o spółkę kapitałową, która chciała inwestować w nieruchomości. Zamierzała pozyskać na to pieniądze od niemieckiego podatnika. Umowa, którą planowała z nim podpisać, mówiłaby o spółce cichej, uregulowanej przepisami niemieckiego prawa. Zagraniczny inwestor wniósłby nieoprocentowany wkład pieniężny do przedsięwzięcia, a w zamian przysługiwałby mu udział w zysku.
Spółka uważała, że nie ma obowiązku potrącania podatku u źródła od pieniędzy wypłacanych zagranicznemu inwestorowi. Jej zdaniem niemiecki podatnik powinien rozliczyć przychód odpowiadający jego udziałowi w zysku z inwestycji. Powinien przy tym uwzględnić postanowienia polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90).
Innego zdania był dyrektor izby. Uznał, że wkład wnoszony przez zagranicznego inwestora można porównać do udzielenia spółce pożyczki na realizację jej planów. Odsetkami od niej będą przychody uzyskane z tytułu uczestnictwa w zyskach ze wspólnego przedsięwzięcia. To oznacza, że od ich kwoty należy potrącić podatek u źródła: albo według ustawowej stawki 20 proc., albo według stawki 5 proc. wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – o ile niemiecki inwestor dostarczy certyfikat rezydencji.
Tę interpretację uchylił jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Wyjaśnił, że umowa spółki cichej, w której wspólnik w zamian za wkład pieniężny zapewnia sobie udział w zyskach z inwestycji, nie jest tym samym co udzielenie pożyczki. Inwestor nie otrzyma więc opodatkowanych u źródła odsetek, ale przychody z innych źródeł – proporcjonalnie do swojego udziału w zysku z przedsięwzięcia.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA we Wrocławiu z 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 213/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia