Kto w zeznaniu PIT za 2022 r. chciałby jeszcze skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, nie powinien wyciągać zbyt daleko idących wniosków z najnowszych objaśnień ministra finansów.

Zamieszczony w nich przykład pokazuje, że preferencja przysługuje na docieplenie balkonów i tarasów. Nie oznacza to jednak, że można odliczyć wszystkie wydatki poniesione na tę część budynku.

Katalog odliczeń jest ściśle określony, czego dowodzi chociażby najnowsza interpretacja indywidualna z 18 kwietnia 2023 r. (sygn.0112-KDIL2-1.4011.142.2023.1.MB).

W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów wskazało, że stan faktyczny przedstawiony w tej interpretacji nie jest tożsamy z przedstawionym w przykładzie nr 3 objaśnień podatkowych z 30 marca 2023 r. – „Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Ulga termomodernizacyjna

Przypomnijmy, że aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, trzeba być przede wszystkim właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego. Nie dotyczy ona więc prac wykonanych np. w mieszkaniu.

W ramach tej preferencji każdy podatnik może odliczyć 53 tys. zł na wszystkie realizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Katalog wydatków został określony w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 273).

Jeżeli dochód (przychód) za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, jest niewystarczający, podatnik może je odliczyć w kolejnych latach. Ma na to sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek.

W objaśnieniach z 30 marca 2023 r. minister finansów poluzował nieco swoje stanowisko względem wcześniejszych objaśnień z 16 września 2019 r. oraz niektórych interpretacji indywidualnych wydawanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Przykładowo stwierdził, że w ramach ulgi można odliczyć wydatki ponoszone na dobudowaną część zamieszkałego już budynku. Pisaliśmy o tym w artykule „Ulga termomodernizacyjna bardziej dostępna” (DGP nr 67/2023).

Remont balkonu

W jednym z przykładów (nr 3) zamieszczonych w najnowszych objaśnieniach minister potwierdził też prawo do odliczenia wydatków na ocieplenie balkonów i tarasów będących integralną częścią budynku.

Przykład

Podatnik ocieplił dwa tarasy i balkon, które są integralną częścią budynku, przy czym:

– jeden z tarasów stanowi jednocześnie stropodach korytarza i przedsionka wewnętrznego,

– drugi z tarasów stanowi stropodach nad garażem,

– balkon jest elementem nadwieszonym (ma formę otwartą).

Czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć wydatki na docieplenie tarasów i balkonu, czy wyłącznie tarasu stanowiącego jednocześnie strop powierzchni mieszkalnej budynku?

Podatnik może odliczyć wydatki związane z dociepleniem obu tarasów i balkonu, gdyż stanowią one integralną część budynku, o ile spełni pozostałe warunki – wskazał minister finansów w nowej wersji objaśnień.

– Szkoda, że minister zamiast wyjaśnić zasady odliczania wydatków w tym zakresie, podał jedynie przykład zastosowania – mówi Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton.

Przypomina, że podatnik ma prawo odliczyć tylko wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a ich rodzaj jest katalogiem zamkniętym i wynika ze wspomnianego rozporządzenia. – Nie każdy zatem wydatek, nawet jeśli przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, uprawnia do ulgi – podkreśla ekspertka.

Wyjaśnia, że w odniesieniu do wydatków dotyczących balkonów i tarasów rozporządzenie z 21 grudnia 2018 r. wymienia tylko:

  • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia lub zabezpieczenia przed zawilgoceniem płyt balkonowych, przegród budowlanych i fundamentów lub usługę w tym zakresie,
  • zakup lub wymianę stolarki zewnętrznej, w tym drzwi balkonowych, przy czym może to być zakup materiałów lub usługi.

Zabudowa tarasu

– Czym innym jednak jest docieplenie tarasu czy balkonu (tzn. ścian budynku czy jego fundamentów), a czym innym zabudowa tarasu czy balkonu, mimo że różnica może być czasem trudna do uchwycenia – wyjaśnia Małgorzata Samborska.

Kwietniowa interpretacja dyrektora KIS dotyczy współwłaścicielki domu jednorodzinnego, która w 2021 r. zabudowała taras. Celem było docieplenie północno-zachodniej części budynku, obejmującej dwa największe okna. Zabudowa ta obejmowała wykonanie dachu oraz ścian ze stolarki aluminiowej, przeszklonej, a także docieplenie fundamentów tarasu.

Podatniczka tłumaczyła, że dzięki tym zmianom istotnie zmniejszyło się zapotrzebowanie na prąd wykorzystywany do ogrzewania budynku przy użyciu pompy ciepła.

Dyrektor KIS uznał jednak, że ulga się nie należy. Wyjaśnił, że wydatki, które poniosła podatniczka, nie mieszą się w katalogu zawartym w rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r.

Ogród zimowy

Podobny argument dyrektor KIS podniósł w interpretacji z 23 marca 2023 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011. 79.2023.1.KF). Dotyczyła ona inwestycji polegającej na zabudowie tarasu ogrodem zimowym. Taras został wcześniej wyłożony kostką brukową.

Podatnik (współwłaściciel domu) poniósł w 2022 r. wydatki m.in. na: fundamenty betonowe, konstrukcję szkieletową drewnianą, ściany, stolarkę okienną i drzwiową, izolację termiczną fundamentu i dachu, pokrycie dachu dachówką cementową jak na budynku mieszkalnym, wyłożenie posadzki gresem oraz oświetlenie.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że ulga nie przysługuje, bo opisana przez podatnika inwestycja nie stanowi docieplenia przegród budowlanych i fundamentów ani nie przyczynia się do zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Nie ma też miejsca wymiana stolarki zewnętrznej (okiennej), a tylko powstaje nowa, częściowo przeszklona zabudowa.

Zdaniem Małgorzaty Samborskiej interpretacja ta jest zgodna z przepisami.

– W mojej ocenie trudno uznać, że budowa ogrodu zimowego, mającego na celu przede wszystkim stworzenie dodatkowej przestrzeni, która może być wykorzystywana przez mieszkańców niezależnie od pogody, kwalifikuje się do ulgi termomodernizacyjnej. Abstrahując od katalogu wydatków zamieszczonego w rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r., myślę, że nie było celem ustawodawcy przyznanie ulgi podatkowej na wybudowanie ogrodu zimowego za 100 tys. zł – komentuje Małgorzata Samborska.

Dodaje, że obudowa ogrodu zimowego bądź zabudowa tarasu nie stanowią też rozbudowy samego budynku. Zabudowanego tarasu nie wlicza się jako powierzchni mieszkaniowej.

Weryfikacja interpretacji

W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów potwierdziło, że „niezwłocznie zweryfikuje wydane interpretacje indywidualne dotyczące możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej” i ewentualnie dokona ich zmiany.

Zweryfikowana zostanie też interpretacja z 18 kwietnia 2023 r., ale – jak podkreślił resort – stan tej interpretacji nie jest tożsamy z przedstawionym w przykładzie nr 3 do objaśnień.

Małgorzata Samborska nie ma wątpliwości, że obie wymienione interpretacje (z 18 kwietnia 2023 r. i z 23 marca 2023 r.) nie zostaną zmienione, bo w jej ocenie są zgodne z przepisami.©℗