Spółka opodatkowana w formie ryczałtu nie musi sporządzać i publikować informacji o realizowanej strategii podatkowej, nawet gdy jej przychody przekroczyły równowartość 50 mln euro – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to firma, która od 1 listopada 2021 r. jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek. Nie składa więc zeznania CIT-8, ale deklarację o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek (CIT-8E) w rozumieniu art. 28r ust. 1 ustawy o CIT. Jako podatnik ryczałtu nie rozpoznaje przychodów, kosztów ich uzyskania, dochodu ani straty podatkowej, jak czynią to podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych.

Wątpliwości spółki wynikły z tego, że jej przychody za pierwszy rok podatkowy, w którym podlegała ona estońskiemu CIT, rozpoznawane zgodnie z przepisami o rachunkowości, przekroczyły równowartość 50 mln euro. Od 1 stycznia 2021 r. przepisy nakładają na podatników, u których wartość rocznego przychodu przekroczyła równowartość 50 mln euro, obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Tak wynika z art. 27c ust. 1 ustawy o CIT.

Spółka była jednak zdania, że wymóg ten jej nie dotyczy, bo jako podatnik ryczałtu nie jest podmiotem, którego indywidualne dane podatkowe wynikają z zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT (CIT-8).

Wskazała, że wymóg z art. 27c ust. 1 dotyczy wyłącznie podatników wskazanych w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2. Zgodnie z art. 27b ust. 1 ustawy o CIT minister finansów publicznych podaje do publicznej wiadomości indywidualne dane podatników zawarte w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1. Chodzi więc o zeznanie CIT-8, a ona go nie składa – argumentowała spółka.

Dyrektor KIS uznał jej stanowisko za prawidłowe. Wyjaśnił, że zamieszczając w art. 27c ust. 1 odesłanie do art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2, ustawodawca wiąże obowiązek podatnika do sporządzania i publikowania informacji o własnej strategii podatkowej z ciążącym na ministrze finansów obowiązkiem podawania danych podatników do publicznej wiadomości. To oznacza, że informację o realizowanej strategii podatkowej sporządzają i publikują tylko te podmioty, których indywidualne dane podatkowe publikuje minister.

Jeżeli spółka nie składa zeznania CIT-8 (bo wybrała system estoński), to jej dane nie są publikowane przez ministra finansów. To oznacza, że nie ma ona obowiązku sporządzania i publikowania informacji o strategii, nawet jeśli przychody przekroczyły 50 mln euro – podsumował organ.©℗