Na problem ten zwracaliśmy już uwagę (zob. DGP z 23 marca 2015 r. nr 56, „Biura rachunkowe: spór trwa, a argumentów przybywa”). Wszyscy czekali na interpretację ogólną ministra finansów. Ta w końcu została wydana 9 kwietnia 2015 r. (nr PT3.8101.2.2015.AEW.16). Wszystko powinno być jasne. Czy rzeczywiście jest? Okazuje się, że problemu nie mają tylko osoby, które dopiero rozpoczynają działalność lub nic nie robiły, czekając na stanowisko ministra. Mogą one korzystać ze zwolnienia z VAT, jeśli ich roczne obroty nie przekraczają 150 tys. zł, a obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej powstaje na zasadach ogólnych, czyli jeśli wartość ich usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyła w skali roku 20 tys. zł. Jednak od początku roku izby skarbowe prezentowały odmienne stanowisko i część biur zastosowała się do tych interpretacji. Co mają zrobić teraz? Na stronie MF pojawił się komunikat do interpretacji ogólnej wskazujący, że można zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 8 maja br. o zamiarze powrócenia do zwolnienia podmiotowego od 1 maja br. Jak wskazują eksperci, postępowanie zgodnie z komunikatem, bez interpretacji i wbrew przepisom jest obarczone bardzo dużym ryzykiem. Potraktowanie konkretnego przypadku zależy przecież, jak zawsze, od urzędników. W komunikacie nie wyjaśniono też, co zrobić z zakupioną już kasą fiskalną. Jak widać, problemy nadal są. O ich wyjaśnienie poprosiliśmy ekspertów.