Zachęty dla rodziców i ich pracodawców powinny być co najmniej dwukrotnie wyższe i wynosić nie 300 zł, ale 600 zł – uważa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Opinia resortu dotyczy przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT, który jest realizacją jednej z zapowiedzi z exposé premier Ewy Kopacz.
Zgodnie z projektem MF pracodawca mógłby finansowo wesprzeć pracownika, który pośle pociechę do żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego, i to zarówno wtedy, gdy jest to placówka utworzona przy zakładzie pracy, jak i każda inna. Takie dofinansowanie od pracodawcy do wysokości 300 zł miałoby być zwolnione z PIT. Natomiast dla pracodawcy byłoby kosztem uzyskania przychodu.
Projekt zakłada również, że pracodawca sam będzie mógł utworzyć i prowadzić zakładową placówkę i w związku z tym również odliczy 300 zł miesięcznie na jedno dziecko.
W uwagach do tego projektu resort pracy stwierdził, że propozycje Ministerstwa Finansów są niewystarczające. MF bowiem, określając kwotę preferencji, opierało się na kosztach pobytu dziecka w jednostkach samorządowych oraz niepublicznych, na które udzielana jest dotacja. Tymczasem koszt pobytu dziecka w instytucji, która nie dostaje wsparcia z budżetu, to 800–1200 zł miesięcznie. Dlatego preferencja powinna dotyczyć co najmniej kwoty 600 zł – wylicza resort pracy. W jego przekonaniu dopiero taka wartość może realnie obniżyć koszty rodziców związane z opieką nad dzieckiem, a jednocześnie skłaniać pracodawców do zakładania własnych placówek.
Zdaniem resortu pracy przepisy powinny umożliwić również firmom odliczenie kosztów opiekuna dziennego, tj. formy opieki określonej w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457). Jest ona łatwiejsza do utworzenia i tańsza niż żłobki, kluby dziecięce i przedszkola. Projekt Ministerstwa Finansów natomiast uwzględnia tylko te trzy formy.
Według resortu pracy trzeba też rozszerzyć obecnie obowiązujące zwolnienie zapisane w art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o PIT. Dotyczy ono świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związanych z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych. Ministerstwo Pracy postuluje, aby dotyczyło to również pobytu w przedszkolu i innych form wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z projektem MF nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT i CIT – przekazany do konsultacji społecznych