Świadczenia od pracodawcy związane z pobytem dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu mają być zwolnione z PIT do kwoty 300 zł miesięcznie.
Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o PIT i ustawy o CIT, przygotowanego przez MF. Jest on realizacją zapowiedzi z exposé premier Ewy Kopacz o wprowadzeniu specjalnych ulg podatkowych o charakterze prorodzinnym.
Zgodnie z projektem pracodawca będzie mógł finansowo wesprzeć pracownika, który pośle pociechę do żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego, i to zarówno wtedy, gdy jest to placówka utworzona przy zakładzie pracy, jak i każda inna. Takie świadczenie od pracodawcy będzie, podobnie jak dziś, przychodem pracownika, ale zostanie zwolnione z PIT do wysokości 300 zł miesięcznie.
Wydatki na placówki inne niż przyzakładowe muszą być jednak udokumentowane. Chodzi o to, żeby pracownik, którego dziecko nie korzysta ze żłobka lub przedszkola, nie dostawał 300 zł bez podatku.
Dla pracodawcy takie dofinansowanie będzie kosztem uzyskania przychodu. Będzie mógł on też odliczyć wydatki na utworzenie i prowadzenie zakładowej placówki. Przykładowo będzie mógł amortyzować wydatki poniesione na wybudowanie budynku placówki oraz nabycie środków trwałych będących na jej wyposażeniu. Odliczy także wydatki związane z prowadzeniem placówki – do kwoty 300 zł miesięcznie na jedno dziecko.
Pracodawca będzie mógł także pomniejszyć przychody o opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykorzystywanych w prowadzonym zakładowym żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu.
Projekt zastrzega jednak, że pracownik nie będzie zwolniony z PIT, a pracodawca nie zaliczy wydatków do kosztów podatkowych w sytuacji, gdy świadczenia zostały zakwalifikowane do kosztów odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Projekt ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT i CIT– przekazany do konsultacji społecznych