Świadczenia od pracodawcy związane z pobytem dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu mają być zwolnione z PIT do kwoty 300 zł miesięcznie.
Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o PIT i ustawy o CIT, przygotowanego przez MF. Jest on realizacją zapowiedzi z exposé premier Ewy Kopacz o wprowadzeniu specjalnych ulg podatkowych o charakterze prorodzinnym.
Zgodnie z projektem pracodawca będzie mógł finansowo wesprzeć pracownika, który pośle pociechę do żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego, i to zarówno wtedy, gdy jest to placówka utworzona przy zakładzie pracy, jak i każda inna. Takie świadczenie od pracodawcy będzie, podobnie jak dziś, przychodem pracownika, ale zostanie zwolnione z PIT do wysokości 300 zł miesięcznie.