Wynagrodzenie fundacji z tytułu poboru opłaty targowej nie jest zwolnione z opodatkowania – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Chodziło o fundację zajmującą się pomocą dzieciom poszkodowanym w wypadkach samochodowych. Niezależnie od tego, w ramach działalności gospodarczej, na podstawie uchwały rady miasta, fundacja administruje targowiskiem miejskim. Jako inkasent pobiera opłatę zarówno od sprzedawców, jak i od handlujących pojazdami na giełdzie samochodowej.
Fundacja rozlicza się z urzędem miasta na podstawie faktur. Jej wynagrodzeniem jest prowizja, która w określonych proporcjach jest przeznaczana na działalność statutową.