Dodatkowe środki przekazane użytkownikom kart płatniczych nie podlegają opodatkowaniu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok dotyczy stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2015 r. Obecnie nie ma już wątpliwości, że zwolnienie do wartości 760 zł przewidziane dla sprzedaży premiowej dotyczy zarówno sprzedaży towarów, jak i usług (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT). Przed nowelizacją nie było to takie pewne, bo przepis mówił tylko o sprzedaży premiowej. Nie precyzował, że chodzi zarówno o towary, jak i usługi. NSA uznał jednak, że zmiana miała jedynie charakter doprecyzowujący.
Sprawa dotyczyła jednego z banków, który chcąc zachęcić klientów do częstszego wykorzystywania kart płatniczych, rozważał program lojalnościowy. Klienci mieliby otrzymać premie pieniężne, których wartość byłaby uzależniona od liczby płatności za pomocą karty. Górny limit nagrody miał wynosić 760 zł. Oferta miała być skierowana wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Bank uważał, że takie premie będą zwolnione z podatku dochodowego. Powołał się na art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, który zwalniał z podatku nagrody związane ze sprzedażą premiową o wartości do 760 zł, pod warunkiem braku związku z działalnością gospodarczą klienta.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Uznał, że przepis, na który powołuje się bank, nie ma zastosowania, bo mówi o sprzedaży, a tę należy rozumieć – zgodnie z kodeksem cywilnym – jako przeniesienie własności rzeczy. – Bank niczego klientom nie sprzedaje, a jedynie świadczy usługę – stwierdził dyrektor. W związku z tym uznał, że premie powinny być opodatkowane 10-proc. podatkiem, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Bank powinien go pobierać jako płatnik.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł na korzyść banku. Wyjaśnił, że sprzedaż premiową należy rozumieć szerzej, niż wynika to z kodeksu cywilnego. Na potwierdzenie tej tezy przywołał art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, w którym mowa jest o sprzedaży towarów i usług.
NSA orzekł tak samo. Sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka podkreśliła, że definicji pojęć należy w pierwszej kolejności szukać w przepisach prawa podatkowego, a nie innych ustaw. Zauważyła również, że art. 21 ust. 1 pkt 68 mówi o sprzedaży premiowej, a nie premiowanej, a tylko wtedy można by podejrzewać, że ustawodawcy chodziło wyłącznie o sprzedaż towarów.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 27 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 2758/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia