Sprawa dotyczyła banku, który – we współpracy z dilerami samochodów – chciał wprowadzić nowy kredyt konsumpcyjny. Miał być on udzielany na preferencyjnych warunkach, ustalonych w umowie między bankiem a sprzedawcą aut. Miało to być umowa o współpracy, na podstawie której bank przyjmował zlecenie udzielenia kredytu klientom dilera. W zamian za przyjęcie zlecenia i udzielenie kredytu na uzgodnionych, preferencyjnych warunkach, bank miał dostawać od sprzedawcy aut wynagrodzenie. Jego wysokość i zasady wypłaty miały być ustalone w umowie o współpracy. Spór toczył się o VAT od tego wynagrodzenia. Bank uważał, że jest ono zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, bo jest to usługa udzielania kredytów.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że wynagrodzenie od sprzedawcy aut nie wiąże się z udzieleniem kredytu. Bank nie udziela go dilerowi, lecz – działając na jego zlecenie – jego klientowi. Wprawdzie bank i sprzedawcę wiąże umowa, jednak jest to umowa zlecenia udzielenia kredytu, o której mowa w art. 77a prawa bankowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.). Bank może przyjąć zlecenie udzielenia kredytu osobie trzeciej. Taka usługa, świadczona na rzecz sprzedawcy na podstawie zlecenia kredytowego, nie jest jednak zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT – wyjaśnił dyrektor izby (nr IPPP1/443-63/14-2/AP).
Skargę banku oddalił także sąd. Przyznał, że nie znalazł orzecznictwa, które rozstrzygałoby tę kwestię. Uznał jednak, że zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT ma charakter przedmiotowy i czynności w nim zawarte muszą być interpretowane wąsko i w zgodzie z pojęciem ekonomicznym. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 24 marca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2226/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia