Można odliczyć wydatki na wynajęcie mieszkania w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba kontrahenta, pod warunkiem że uda się udowodnić wykonywanie tam własnej działalności gospodarczej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o prawniczkę, która otworzyła w swoim rodzinnym mieście kancelarię prawną. Działalność tę prowadzi jednoosobowo, ale ponieważ specjalizuje się w wąskiej dziedzinie (prawo administracyjne, w szczególności ochrona środowiska), to ma problem ze zleceniami na lokalnym rynku. Dlatego nawiązała stałą współpracę z kancelarią oddaloną o 460 km.
Ze względu na znaczą odległość i długie dojazdy oraz wysokie ceny noclegów w hotelach zdecydowała się wynająć tam mieszkanie. Obliczyła, że najem będzie ją kosztował niemal czterokrotnie mniej niż dojazdy i noclegi w hotelach.
Mieszkanie wynajęła od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czynsz ustalono według średnich stawek rynkowych.
Prawniczka chciała się upewnić, że wydatki z tego tytułu będzie mogła odliczać od przychodu. Argumentowała, że nie będą to wydatki osobiste.
Dyrektor KIS się zgodził, że można je odliczyć, pod warunkiem że zostaną właściwie udokumentowane. Zastrzegł jednak zarazem, że nie wystarczy potwierdzenie wysokości opłat przez właściciela wynajmowanego mieszkania. Prawniczka musi udokumentować wykonywanie usług wymagających pobytu w miejscowości, w której wynajęła mieszkanie. Dowody te muszą w sposób bezsporny umożliwiać ustalenie związku przyczynowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, a ponadto potwierdzać racjonalność poniesionych wydatków – wyjaśnił dyrektor KIS.
Podobne stanowisko zajął w interpretacji z 13 października 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011. 697. 2022.2.RK). Chodziło wtedy o polskiego przedsiębiorcę, który świadczy usługi doradcze w Czechach na podstawie rocznego kontraktu. Tłumaczył, że musi wykonywać je na miejscu, w trybie stacjonarnym, dlatego wynajął tam mieszkanie.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że wydatki na wynajem są powiązane z przychodem przedsiębiorcy i mogą być odliczone. Szerzej o tej interpretacji pisaliśmy w artykule „Wynajem za granicą może być kosztem” (DGP nr 208/2022).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 października 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.516.2022.1.MK