Przedsiębiorca, który przebywa czasowo na zagranicznym kontrakcie, może poniesione tam wydatki na wynajęcie mieszkania odliczyć od przychodów z działalności gospodarczej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to polski przedsiębiorca, który zaczął świadczyć usługi doradcze w Czechach na podstawie rocznego kontraktu. Wyjaśnił, że musi je wykonywać na miejscu, w trybie stacjonarnym, bo taki jest ich charakter. Dlatego musi też wynająć tam mieszkanie.
Chciał się upewnić, że koszty wynajmu mieszkania za granicą może zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej. Wyjaśnił, że mieszkanie zostało wynajęte na warunkach rynkowych, a wydatki są dokumentowane. Zaznaczył, że przez cały czas trwania kontraktu pozostanie polskim rezydentem (w Polsce prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i tu jest jego ośrodek interesów życiowych).
Dyrektor KIS potwierdził, że w takich okolicznościach wydatki na wynajem mieszkania są powiązane z przychodem przedsiębiorcy i mogą być odliczone. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 października 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011. 697.2022.2.RK