? OPIS SYTUACJI: KOWBOOK SA jest dużą firmą handlową zajmującą się dystrybucją książek, płyt i temu podobnych towarów. Firma posiada kilka centrów dystrybucyjnych, w skład których wchodzą magazyny. Przełom lat podatkowych to czas inwentaryzacji i ich rozliczania. Przy takiej działalności i skali, na jaką jest ona prowadzona, niemożliwe jest całkowite wyeliminowane braków inwentaryzacyjnych. Jednak w tym roku w jednym z magazynów wystąpiły braki większe niż przewidziane w polityce wewnętrznej firmy. Władze spółki muszą rozstrzygnąć, jak takie braki rozliczyć podatkowo. Ponadto spółka musi zmienić lokalizację jednego ze swoich magazynów. Problem w tym, że obiekt jest wykorzystywany na podstawie umowy najmu, która została zawarta na osiem lat bez możliwości wcześniejszego jej rozwiązania. Wynajmujący wyraził wstępnie zgodę na aneksowanie umowy, jednak oczekuje, że w zamian KOWBOOK zapłaci mu odstępne, co spółka gotowa jest uczynić. W związku z tym, że kwota nie jest niska, pojawiło się pytanie, czy może być zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Oprócz tego w wynajmowanym magazynie zostały przed trzema laty dokonane modernizacje dostosowujące go do potrzeb spółki. Ulepszenia takie podlegają dziesięcioletniej amortyzacji, co oznacza, że w momencie wyprowadzki znaczna część ich wartości początkowej nie będzie umorzona podatkowo. Wyrażając wstępną zgodę na zmianę i w efekcie wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, wynajmujący zastrzegł, że nie jest zainteresowany odkupem ulepszeń dokonanych przez spółkę w obiekcie. Jednocześnie wyraził zgodę, by ta nie przywracała obiektu do stanu pierwotnego. To oznacza, że kadra zarządzająca finansami spółki musi zmierzyć się z jeszcze jednym problemem: czy niezamortyzowana część wartości początkowej ulepszeń jako inwestycji w obcym środku trwałym może być zaliczona do kosztów podatkowych.
W tym celu dyrektor finansowy spółki Grzegorz Wiśniewski spotkał się z doradcą podatkowym Jakubem Kowalskim.