W tym czasie promotorzy, czyli doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni i inni profesjonaliści, przekazali 4419 takich informacji, a wspomagający (np. biegli rewidenci, księgowi) - 566.