Eksperci nie kryją zaskoczenia. - Organy podatkowe prezentują niezrozumiały opór przed merytorycznym rozstrzyganiem kwestii związanych z przepisami o schematach podatkowych (ang. mandatory disclosure rules - MDR). Trudno ocenić to pozytywnie, bo interpretacje mogłyby być realnym wsparciem w stosowaniu tych skomplikowanych regulacji - komentuje Tomasz Jakubiak vel Wojtczak, radca prawny i założyciel kancelarii Ulve Tax & Legal.
- Problem interpretowania przepisów o MDR jest złożony i wynika z samej natury przepisów, które wprawdzie nie kreują zobowiązań podatkowych, ale nakazują raportowanie transakcji, które takie zobowiązania generują. W konsekwencji kłopoty mają sami podatnicy, przedstawiciele fiskusa oraz… sądy administracyjne - dodaje Konrad Kurpiewski, radca prawny, doradca podatkowy, ekspert ds. MDR i polityki podatkowej w PwC Polska.