Zakwestionował on w ten sposób niektóre belgijskie przepisy wdrażające unijną dyrektywę 2018/822 (tzw. dyrektywa DAC6). Nakazują one, by tamtejsi pośrednicy (np. adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi) przekazywali fiskusowi co trzy miesiące informacje o standaryzowanych transgranicznych schematach podatkowych (ang. mandatory disclosure rules – MDR).
Zgodnie z dyrektywą DAC6 chodzi o „uzgodnienie, które jest opracowane, wprowadzone do obrotu, gotowe do wdrożenia lub udostępnione do wdrożenia bez potrzeby znacznego dostosowania do potrzeb osoby z niego korzystającej”.