Pytanie zadała jedna z trzech polskich spółek planujących założyć, na co najmniej trzy lata, podatkową grupę kapitałową (zgodnie z art. 1a ustawy o CIT). Wątpliwość dotyczyła tego, czy udział w PGK, jak i następnie wyjście z grupy, nie narazi spółki na utratę prawa do odliczania poniesionej przez nią straty. Nadal nie minęło jeszcze pięć lat, w trakcie których – zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT – można potrącać od dochodu ujemny wynik finansowy. Spółka uważała, że po rozwiązaniu umowy PGK bądź po utracie przez grupę statusu podatnika będzie mogła kontynuować odliczanie straty. Przywołała art. 7a ust. 3 ustawy o CIT, z którego wynika, że z dochodu PGK nie pokrywa się strat spółek poniesionych przed powstaniem grupy. Przywołała również interpretacje Izby Skarbowej w Warszawie z 26 czerwca 2014 r. (nr IPPB5/423-318/14-3/IŚ) i IS w Poznaniu z 18 marca 2014 r. (nr ILPB3/423-605/13-2/PR) i wyrok NSA z 1 września 2011 r. (sygn. akt II FSK 491/10). Dyrektor izby zgodził się z jej stanowiskiem.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lutego 2015 r., nr IBPBI/2/423-1416/14/JD