Wynikają one z uchwalonej 15 września br. przez Sejm nowelizacji ustawy o CIT i niektórych innych ustaw, która koryguje przepisy Polskiego Ładu. Zdaniem ekspertów skutki wejścia w życie art. 24aa ust. 10a ustawy o CIT mogą okazać się problemem. Przepis ten nie był częścią projektu, który trafił do Sejmu. Został dodany na ostatnią chwilę przez komisję finansów publicznych i został już zaakceptowany przez Sejm. Nowelizacja jest obecnie przedmiotem prac w Senacie, ale trudno spodziewać się, że nie wejdzie w życie w obecnym kształcie.

Problematyczne domniemanie