Spółki, które wybrały ryczałt od dochodów spółek, muszą sporządzać dokumentację cen transferowych, jeżeli występują ku temu przesłanki ustawowe – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

– Wiele spółek myśli, że wybierając estoński CIT, uniknie uciążliwych obowiązków, takich jak np. tworzenie dokumentacji cen transferowych. Są w błędzie, co potwierdza wykładnia dyrektora KIS – komentuje Maria Tsima, prawnik z kancelarii Staniek & Partners.
Interpretacja została wydana w lipcu br., ale dopiero teraz została opublikowana w ministerialnej bazie (eureka.mf.gv.pl).
Wystąpiła o nią spółka, która z początkiem 2022 r. wybrała ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT). Sądziła, że w związku z tym nie będzie musiała tworzyć dokumentacji cen transferowych. Twierdziła, że rozdział 6b ustawy o CIT („Ryczałt od dochodów spółek”) samodzielnie i kompleksowo reguluje wszystkie niezbędne elementy konstrukcji estońskiego CIT. Jest to więc regulacja, która wyklucza posiłkowanie się innymi przepisami tej ustawy w zakresie, w jakim przepisy rozdziału 6b same do nich nie odsyłają – przekonywała.
Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Przyznał, że wybór ryczałtu od dochodów spółek wyłącza stosowanie pewnych regulacji zawartych w ustawie o CIT, ale dotyczy to tylko niektórych z nich. Natomiast żaden przepis nie daje podstaw do twierdzenia, że regulacje o cenach transferowych nie są stosowane przez spółki opodatkowane estońskim CIT – wyjaśnił. Dodał, że co prawda przepisy rozdziału 6b ustawy CIT nie odsyłają w żadnym miejscu do przepisów o cenach transferowych, ale – jak stwierdził – nie można z tego wysnuwać wniosku, że te ostatnie nie obowiązują przy estońskim CIT.
Dyrektor KIS podkreślił, że takie stanowisko znajduje potwierdzenie w objaśnieniach podatkowych ministra finansów z 23 grudnia 2021 r. „Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek”. Minister stwierdził, że art. 28h ustawy o CIT nie wyłącza „stosowania innych przepisów tej ustawy, regulujących odrębne obowiązki podatkowe, tj. w zakresie cen transferowych (rozdział 1a), dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej, dochodów z niezrealizowanych zysków, czy w zakresie obowiązków płatnika i poboru podatku u źródła”. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 1 lipca 2022 r., sygn.0111-KDIB2-1.4010.99.2022.1.PB