Potwierdza to postanowienie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 września 2022 r. o odmowie wydania interpretacji indywidualnej w takiej właśnie sprawie (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.442. 2022.2.MM). Postanowienie to nie zostało jeszcze opublikowane, ale dotarliśmy do niego i znamy szczegóły.
Z pisma wynika przede wszystkim, że umowa, w której menedżer zobowiązuje się świadczyć na rzecz spółki „usługi doradztwa związanego z zarządzaniem” w ramach odrębnie prowadzonej działalności gospodarczej, może podlegać klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. To – zdaniem dyrektora KIS – wyklucza wydanie interpretacji indywidualnej (art. 14b par. 5b pkt 1 ordynacji podatkowej).