Usługi mające na celu ochronę brzegów morskich są ze stawką 0 proc. tylko pod warunkiem, że są związane z ochroną środowiska – wyjaśnił wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na interpelację poselską.
Powodem interpelacji stała się praktyka organów podatkowych, które kwestionują stosowanie preferencyjnej stawki dla takich usług – twierdzą, że nie mają one na celu ochrony środowiska morskiego.
Tymczasem – jak wskazywali posłowie – urzędy morskie, zamawiając takie prace, podają w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że w tym wypadku ma zastosowanie preferencyjna stawka VAT.
Wiceminister wyjaśnił, że urzędy morskie nie są właściwe do określania zakresu stosowania wysokości stawek – nie są bowiem organami podatkowymi. Stwierdził też, że za każdym razem musi to być indywidualnie rozpatrywane, bo przepisy o ulgach i preferencjach muszą być stosowane w sposób ścisły, a nie rozszerzający.
Według wiceministra dotychczas wydane w tej sprawie interpretacje indywidualne są jednolite i nie ma podstaw do wydania interpretacji ogólnej. Zwłaszcza że podmioty występujące o wykładnię same często wskazują na konieczność zastosowania stawki podstawowej dla takich usług.
Odpowiedź wiceministra finansów Jarosława Nenemana z lutego 2015 r. na interpelację poselską nr 30623