Coraz więcej podatników z obawy o trudności w dostępie do węgla i gazu oraz szalejącą inflację rozważa zakup i montaż pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz docieplenie własnego domu

Wskazuje na to rosnąca lawinowo w ostatnim czasie liczba interpretacji wydawanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Podatkowe wątpliwości wiążą się najczęściej z ulgą termomodernizacyjną w PIT. Z interpretacji wynika jasno: liczy się nie tylko zakup paneli fotowoltaicznych czy pompy ciepła, ale również to, kto je kupuje, do jakiego budynku i czy ma na to fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT.
Z kolei firmy, nie mogąc korzystać z tej preferencji, pytają najczęściej o możliwość amortyzowania urządzeń termomodernizacyjnych.

Pompy, klimatyzacje, podgrzewacze

Przypomnijmy, że osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą odliczyć od dochodu wydatki na termomodernizację. Maksymalnie można odliczyć 53 tys. zł, a małżonkowie – 106 tys. zł.
To, co można odliczyć, wymienił minister inwestycji i rozwoju w załączniku do rozporządzenia z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2489). Nie ma wątpliwości, że chodzi m.in. o zakup pompy ciepła wraz z osprzętem, kolektora słonecznego, ogniw fotowoltaicznych.
Dotyczy to również sytuacji, gdy właściciel przebudowuje swój dom jednorodzinny i przy okazji jako źródło ciepła i ogrzewania wody montuje pompę ciepła. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 7 lipca br. (sygn. 0115-KDIT2.4011.282.2022.2.ŁS).
Odliczyć można także wydatek na klimatyzację z funkcją ogrzewania, na co wskazuje m.in. interpretacja z 23 sierpnia br. (sygn. 0114 KDIP3-2.4011.649.2022.2.MN).
Wydatek na wymianę samego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej jest również objęty ulgą, co przyznał dyrektor KIS w interpretacji z 19 lipca br. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.495.2022.2.ST).

Trzeba być prawnym właścicielem

Trzeba jednak spełnić warunki określone w art. 26h ustawy o PIT, w tym przede wszystkim być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Problem mają małżonkowie, gdy tylko jedno z nich (mąż lub żona) widnieje w księdze wieczystej jako właściciel budynku. Z interpretacji indywidualnej z 15 lipca br. (sygn. 0115-KDIT2.4011.284.2022.2.ŁS) wynika, że w takiej sytuacji jedno z nich nie może skorzystać z ulgi, nawet jeśli oboje łączy wspólność majątkowa, razem mieszkają i wspólnie sfinansowali instalację fotowoltaiczną. Ulga przysługuje tylko temu, kto jest wpisany w księdze wieczystej jako właściciel.
Podobnie stwierdził dyrektor KIS w interpretacji z 13 lipca br. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.338.2022.2.ST).
Problem polegał na tym, że w akcie notarialnym będącym podstawą wpisu do księgi wieczystej została wpisana jako właściciel nieruchomości tylko żona. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w tej sytuacji mąż nie może odliczyć wydatków na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, mimo że małżonkowie pokrywają ze wspólnego budżetu wszystkie wydatki na domowe remonty i inwestycje. Nie miało tu również znaczenia to, że faktura została wystawiona na oboje małżonków.
Ulga nie przysługuje podatnikom, którzy najpierw podpisali wstępną umowę zakupu i wykończenia domu mieszkalnego jednorodzinnego, zamontowali na budynku panele fotowoltaiczne, a dopiero potem podpisali akt notarialny.
Ulga nie przepada natomiast podatnikom, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną, a następnie przekazali dom np. najbliższej rodzinie. Z interpretacji z 26 lipca br. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.374.2022.2.ST) wynika, że w takiej sytuacji podatnik zachowuje prawo do preferencji w PIT.

Oddane do użytku

W interpretacji z 11 sierpnia br. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.572.2022.2.MS2) dyrektor KIS przypomniał, że preferencja dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oddanych do użytku.
Z ulgi nie skorzysta też podatnik, który poniósł wydatki na wykonanie instalacji fotowoltaicznej przed datą zgłoszenia zakończenia prac budowlanych do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (interpretacja z 6 lipca br., sygn. 0114-KDIP2-1.4011.422.2022.2.KW).

Nie w bloku

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych, także tych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Nie obejmuje natomiast domów wielorodzinnych, co potwierdził dyrektor KIS w interpretacji z 8 lipca 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.397.2022.2.DA). Dotyczyła ona właściciela jednego z sześciu mieszkań w trzykondygnacyjnym budynku. Zamontował on instalację fotowoltaiczną wyłącznie dla potrzeb swojego mieszkania. Argumentował, że instalacja ta jest taka sama, jaką stosuje się w budownictwie jednorodzinnym.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że mężczyzna nie może odliczyć wydatków na instalację fotowoltaiczną, skoro została ona wykonana w budynku wielorodzinnym.

Ważne, co na fakturze

Wydatki termomodernizacyjne muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi przez czynnego podatnika VAT.
Jeśli faktura jest wystawiona tylko na męża, to żona, mimo łączącej oboje małżonków wspólności majątkowej, nie odliczy poniesionych wydatków.
Jeżeli natomiast faktura jest wystawiona na oboje małżonków, to oboje mogą korzystać z ulgi, pod warunkiem że oboje są właścicielami budynku. Jeżeli właścicielem jest przykładowo tylko mąż, to tylko on korzysta z ulgi, nawet gdy faktura została wystawiona na oboje.
Bez faktury w ogóle nie można skorzystać z preferencji (interpretacja z 11 sierpnia br., sygn. 0114-KDIP2-1.4011.360.2022.4.MR). Dotyczy to wszystkich podatników, nie tylko małżonków.
Z kolei wpływ na termin odliczenia ma to, kiedy wykonawca będący podatnikiem VAT wystawił fakturę. Przykładowo, jeżeli montaż paneli czy pompy był w 2021 r., ale wykonawca wystawił fakturę w 2022 r., to właściciel domu może odliczyć wydatek dopiero w rozliczeniu za 2022 r. (składanym do 2 maja 2023 r.) – wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji z 8 lipca br. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.393.2022.3.SR).

Dla firm tylko amortyzacja

Prawo do ulgi termomodernizacyjnej mają tylko osoby fizyczne. Firmy, jeśli ponoszą wydatki na instalację fotowoltaiczną czy pompę ciepła, mogą zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów jedynie w formie odpisów amortyzacyjnych.
W interpretacji z 11 marca br. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010. 26.2022.1.SH) dyrektor KIS wyjaśnił natomiast, że takie inwestycje można traktować jako odrębne środki trwałe i amortyzować.
Interpretacja dotyczyła instalacji fotowoltaicznej, którą Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi zaliczył – według Klasyfikacji Środków Trwałych – do grupy 6 – Urządzenia techniczne, rodzaj 669 – Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe. Dyrektor KIS wyjaśnił, że stawka amortyzacyjna dla obiektów sklasyfikowanych w grupie 6 wynosi zasadniczo 10 proc. (z wyjątkami wymienionymi w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych będącym załącznikiem do ustawy o CIT). ©℗