Pomoc dla studentów w spłacie czesnego nie jest opodatkowana – wynika z dwóch interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Organ wyjaśnił, że jeżeli uczelnia oferuje taką pomoc wszystkim uczącym się osobom, to w ogóle nie powstaje przychód, ponieważ świadczenia nie mają charakteru indywidualnego. Jeśli natomiast z pomocy korzysta pojedynczy student, to wprawdzie uzyskuje on przychód, lecz jest on zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy m.in. pomocy materialnej dla studentów, pochodzącej ze środków własnych uczelni i przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz prawa o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Obie interpretacje dotyczyły uniwersytetu, który – w ramach pomocy materialnej dla studentów – udzielał 20-proc. upustu od kwoty czesnego. Preferencja dotyczyła studentów pierwszego semestru studiów magisterskich z tytułem licencjata, zdobytym na tej uczelni, żaków, którzy zdecydowali się przenieść ze studiów dziennych na wieczorowe i zaoczne oraz tych, którzy w kolejnych semestrach uzyskali odpowiednio wysoką średnią. Zniżki dotyczyły także studentów z zagranicy oraz tych, którzy zdecydowali się na studia podyplomowe. Miał więc z nich korzystać każdy, który spełniłby warunki określone w uczelnianym regulaminie. To przesądziło o interpretacji, że zniżka w ogóle nie jest przychodem.
W drugim przypadku pomoc została przyznana jednemu ze studentów, z uwagi na jego wyjątkowo trudną sytuację materialną. Uczelnia zwolniła go z czynszu oraz z odsetek za dotychczasowe, nieterminowe wpłaty. W takiej sytuacji przychód, mimo że powstał (bo dotyczył konkretnej osoby), jest zwolniony z PIT – potwierdził dyrektor.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 stycznia 2015 r. (nr IBPBII/1/ 415-865/14/BJ) i 20 stycznia 2015 r.(nr IBPBII/1/ 415-864/14/BJ)