Wyjaśnił, że przepis ten może być stosowany wyłącznie, gdy istnieje prawo do odliczenia podatku, a nie gdy ono już wygasło.
Wyrok dotyczył wprawdzie przepisów holenderskich, ale ma znaczenie również dla polskich przedsiębiorców. Przypomnijmy, że w Polsce co do zasady przedsiębiorca rozliczający się w okresach miesięcznych powinien odliczyć podatek w okresie, w którym powstało takie prawo, albo w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT). Odliczenia można dokonać także poprzez korektę deklaracji, z tym że nie później niż w ciągu pięciu lat, licząc od początku roku, w którym powstało takie prawo (art. 86 ust. 13 ustawy o VAT).