Po zakończeniu konsultacji formularze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (minister nie publikuje ich już w rozporządzeniach). Będą one miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Zmieniony druk DSF-1 będzie stosowany do daniny solidarnościowej rozliczanej w deklaracji składanej od 1 maja 2022 r.