SPIS TREŚCI:

1. Niższa stawka PIT dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych

2. Odliczenie składki zdrowotnej przez niektórych przedsiębiorców

3. Zaliczki w trakcie 2022 r.

4. Termin zapłaty ryczałtu i złożenia PIT-28

5. Zmiana formy opodatkowania za 2022 r.

Eufemizmem jest stwierdzenie, że Polski Ład nie został entuzjastycznie przyjęty przez część podatników podatku dochodowego, w szczególności przez przedsiębiorców. Obowiązujące od początku roku regulacje okazały się na tyle trudne do zaakceptowania, że prawodawca zdecydował się na posunięcie bezprecedensowe - wprowadzenie naprawdę dużych zmian w PIT w trakcie roku podatkowego. Nowelizacja została ochrzczona Polskim Ładem2.0, a większość jej przepisów wchodzi w życie 1lipca 2022 r., przy czym znaczna część z nich ma zastosowanie do całego 2022 r. Taka szczególna sytuacja powoduje, że modyfikacje przepisów są jeszcze większym wyzwaniem. Problemów może przysporzyć nie tylko to, jaka jest treść nowych regulacji, lecz także to, od kiedy i do jakich dochodów mają zastosowanie.