Andrzej Malenta, doradca podatkowy
Zdarza się, że podatnik dokonuje nabycia towarów lub usług od małego podatnika stosującego metodę kasową rozliczeń VAT, na co wskazuje otrzymana faktura z adnotacją „metoda kasowa”. W takiej sytuacji rodzi się pytanie, jak ustalić termin, za który można skorzystać z prawa do odliczenia.

Powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy