Podatnik otrzymał zlecenie wykonania prac budowlanych we wznoszonym budynku wielorodzinnym (PKOB 1122). Zlecenie wykonania prac podatnik otrzymał od głównego wykonawcy, a więc działać będzie w charakterze podwykonawcy. Czy fakturę za wykonaną usługę podatnik może wystawić ze stawką VAT 8 proc.?
Na podstawie art. 41 ust. 12 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT usługi budowlane dotyczące obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę VAT w wysokości 8 proc. W pozostałym zakresie usługi budowlano-montażowe są opodatkowane VAT według stawki 23 proc. (na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).