Planowane na kwiecień 2015 r. rozszerzenie mechanizmu reverse charge m.in. na laptopy i komórki nie będzie nowością na tle innych krajów UE
Potwierdza to opublikowany pod koniec grudnia przez Komisję Europejską raport o odwróconym obciążeniu VAT we wszystkich krajach członkowskich. Zaletą polskiego systemu jest to, że nie jest on zbyt skomplikowany.
Na razie projekt jego rozszerzenia został przyjęty pod koniec grudnia przez rząd i będzie musiał jeszcze zostać uchwalony przez Sejm.