Gdyby wszystkim podatnikom udzielać ochrony ze względu na konieczność płacenia podatków, to w efekcie nikt by ich nie płacił – stwierdził NSA.

Sąd oddalił zażalenie podatniczki, która domagała się wstrzymania wykonania decyzji dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie do czasu rozpatrzenia jej skargi przez WSA w Lublinie.

NSA przypomniał, że aby doszło do wstrzymania wykonania decyzji, podatnik musiałby uprawdopodobnić, że gromadzenie pieniędzy na zapłatę podatku spowoduje nieodwracalne skutki, np. konieczność sprzedaży domu, w którym mieszka wraz z rodziną, zamknięcie działalności gospodarczej, sprzedaż środków trwałych, zwolnienie pracowników.
Tymczasem podatniczka wskazywała jedynie, że egzekucja podatku wpłynie w znaczący sposób na jej zubożenie. Argumentowała, że spółka, w której ma udziały, odnotowała stratę, poza tym ona sama, jak i jej mąż są bez pracy i bez prawa do zasiłku. Mąż pracuje dorywczo i w ten sposób zarabia na utrzymanie rodziny.
To nie są powody do wstrzymania wykonania decyzji – orzekł NSA.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 23 grudnia 2014 r., sygn. akt II FZ 2008/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia