Zalecenie lekarza może być sporządzone w dowolnej formie, ale powinno z niego wynikać, kto i kiedy je wystawił oraz jakie leki powinny być przyjmowane przez pacjenta wymienionego z imienia i nazwiska.
To jeden z warunków korzystania z ulgi na leki przez osobę z orzeczoną niepełnosprawnością. Ważne, by zalecenie pochodziło od lekarza specjalista i by wynikało z niego, że pacjent (osoba niepełnosprawna) powinien przyjmować leki stale lub okresowo.
Odliczenie przysługuje zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i jej opiekunowi (patrz ramka). Nie mogą oni jednak odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wszystkich faktycznie poniesionych w danym miesiącu wydatków na leki, a jedynie te, które stanowią nadwyżkę ponad 100 zł (art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT).