Część podatników świadczących usługi konsumentom musi nabyć drukarki lub kasy niezależnie od osiąganych obrotów. Zostało im już niewiele czasu. Eksperci ostrzegają, że wielu nie zdąży.
Wszystko za sprawą zmiany przepisów od 1 stycznia 2015 r., które nakładają na wiele grup podatników – m.in. fryzjerów, doradców podatkowych i lekarzy – obowiązek rozpoczęcia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych i to bez względu na wysokość obrotu. Do końca 2014 r. podmioty te musiały posiadać kasę i wydawać paragony jedynie w przypadku, gdy sprzedaż na rzecz konsumentów przekroczyła limit 20 tys. zł rocznie (jeśli podatnik rozpoczynał ewidencję w trakcie roku, był on proporcjonalnie mniejszy). Teraz limit dla części usługodawców (patrz ramka) został zlikwidowany.
– Nawet niewielki czy wręcz symboliczny obrót osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym skutkuje tym, że lekarz prowadzący praktykę musi zaopatrzyć się w kasę fiskalną – podkreśla Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.