W ostatnich dwóch latach w podmiotach zajmujących się przestępczością azjatycką urzędy kontroli skarbowej wykryły uszczuplenia na ćwierć miliarda złotych. Eksperci twierdzą, że to niewiele.
Z danych przekazanych DGP przez Ministerstwo Finansów wynika, że w okresie od stycznia 2013 r. do września 2014 r. urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły łącznie 49 kontroli wobec podmiotów zajmujących się tzw. przestępczością azjatycką.
Ustalenia pokontrolne wyniosły 46,1 mln zł w VAT, 71,8 mln zł w PIT i 148,5 mln zł w CIT. Skutkowały także zmniejszeniem wykazanej straty podatkowej o 341 tys. zł.